Årlig livredningsprøve (med HLR)

Krav til årlig livredningsprøve ved aktiviteter i svømmehallen

For å opprettholde autorisasjon som instruktør må man avlegge en årlig livredningsprøve. Alle aktiviteter i svømmehallen skal ha minst en person over 18 år tilstede med HLR. Dette gjelder også lærere som har ansvaret for en skoleklasse i svømmehallen, og også andre personer som har et tilsvarende ansvar for en aktivitet i svømmehallen.  

Gjennomføring - sammendrag

Fet svømmeklubb arrangerer kurs i forbindelse med den årlige livredninsprøven. Under kurset får kandidaten blant annet i oppgave å hente opp en druknet person (synkeringer + nedsenkbar livredningsdukke) på den dype delen, uten bruk av svømmebriller. På land gjennomføres puste- og hjerteøvelser på baby-, junior og voksendukke. Prøven gjennomføres fortrinnsvis i 25m basseng med minst 3m dybde. Bestått prøve påtegnes i instruktørens kompetansekort. 

Påmelding

Ved påmelding til den årlige livredningsprøven skal man oppgi: 
         Dato for siste gjennomførte HLR
         Telefon og e-post
         Organisasjon som man representerer
         Hvem som skal betale kursavgiften
I god tid før kursstart sender leder for livredningsprøven ut bekreftelse til påmeldte. 

Pris og betaling

Hver deltager betaler et beløp som fastesettes årlig av styret i Fet Svømmeklubb. En deltager som ikke møter må betale for sin plass. Avbud må varsles så raskt som mulig.

Instruktørkurs

Gjennomføring

Begynnerinstruktørkurs og videregående instruktørkurs arrangeres jevnlig av Fet Svømmeklubb. Vi deltar også på kurs som arrangeres av andre svømmeklubber i regi av  svømmekretsen eller svømmeforbundet.

Påmelding

For tiden er det svømmeskoleansvarlig som informerer om kommende kurs, både interne og eksterne. Denne tar imot påmeldinger for interne kurs. For eksterne kurs er det fortrukket av man benytter seg av minidrett.nif.no.

Betaling

Gjennomføring av instruktørkurs er gratis for instruktører og blivende instruktører i Fet Svømmeklubb. For andre gjelder satser fastsatt av svømmeforbundet

Trenerkurs (NFS Utdanningsstige)

Utdanningssystemet i Norges Svømmeforbund følger det nye oppsette fra Norges Idrettsforbund med fire nivåer for trener (i tillegg til de to nivåene for insrtuktører). Mer informasjon om de forskjellige utdanningsløpene finnes her hos svømmeforbundet.