Instruktørkurs

Gjennomføring

Begynnerinstruktørkurs og videregående instruktørkurs arrangeres jevnlig av Fet Svømmeklubb. Vi deltar også på kurs som arrangeres av andre svømmeklubber i regi av  svømmekretsen eller svømmeforbundet.

Påmelding

For tiden er det svømmeskoleansvarlig som informerer om kommende kurs, både interne og eksterne. Denne tar imot påmeldinger for interne kurs. For eksterne kurs er det fortrukket av man benytter seg av minidrett.nif.no.

Betaling

Gjennomføring av instruktørkurs er gratis for instruktører og blivende instruktører i Fet Svømmeklubb. For andre gjelder satser fastsatt av svømmeforbundet

Trenerkurs (NFS Utdanningsstige)

Utdanningssystemet i Norges Svømmeforbund følger det nye oppsette fra Norges Idrettsforbund med fire nivåer for trener (i tillegg til de to nivåene for insrtuktører). Mer informasjon om de forskjellige utdanningsløpene finnes her hos svømmeforbundet.