Norges Svømmeskole

Norges Svømmeskole er basert på solid pedagogikk/metodikk, og tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet.

Tryggivann.no er en portal for påmelding og administrering av svømmekurs. Tjenesten utvikles og driftes av Norges Svømmeforbund på vegne av alle arrangørklubber.

Vil du melde på deg selv eller en av dine unger på svømmekurs må du først registrere en bruker på tryggivann.no. Når brukerkontoen er opprettet vil du motta en mail med en bekreftelseskode. Etter at du har mottatt denne klikker du på linken 'Aktiver ny konto' på denne siden. Tast inn ditt brukernavn og din aktiveringskode for å aktivere. Deretter kan du logge på og melde på svømmekurs.

Skal du melde på et barn er det allikevel du som skal opprette en brukerkonto. Barnet registrerer du senere i påmeldingsprosessen.

For mer informasjon og påmelding er det bare å gå til Norges svømmeforbund sin portal, tryggivann.no.

De fem første nivåene i Norges Svømmeskole faller inn under det vi kaller begynnerkurs (vann-, hval-, skilpadde-, pingvin-, og selungemerket). Etter å ha å gått igjennom disse nivåene skal barnet være i stand til å stupe uti på dypt vann - svømme 12,5 meter på magen - skifte retning - svømme 2-3 meter mot startstedet - stoppe - flyte i 30 sekunder - svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet.

Gjennom de neste fire nivåene som faller inn under det vi kaller videregående kurs (sel-, sjøløve-, delfin-, og haimerket) lærer deltagerne seg bedre crawl- og ryggteknikk (selmerket). Deretter introduseres bryst- og delfinbevegelser (sjøløvemerket) som videreutvikles til full bryst- og butterflysvømming (delfinmerket). På det siste nivået (haimerket) kombinderes alle de fire svømmeartene og man setter dette sammen med vendinger slik at man kan gjennomføre 100m medley med god teknikk i alle delene. Etter å ha bestått haimerket går man etter en hospiteringsperiode over i klubbens konkurranse-, trenings-, eller mosjonspartier. I Fet Svømmeklubb legger vi stor vekt på allsidighet og moro og ønsker av flest mulig prøver seg på klubbens Vill i Vann-tilbud og også blir med oss ut og svømmer i sommerhalvåret!

Vannmerket

Vannmerkekursene fokuserer på de grunnleggende øvelsene for vanntilvenning. Kurset er for elever som ikke har noen erfaring i vann tidligere, og mange av klubbene tilbyr dette kurset fra 4-5 års alder. Det er på dette kurset man skaper grunnlaget for læring av de fire kjernefunksjonene "Dykke", "Flyte", "Gli" og "Fremdrift". 

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende testøvelser:

- "Frakte" et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det!

- Stå i hoftedypt vann og la en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet!

For påmelding: http://www.tryggivann.no/

Hvalmerket

Hvalmerkekursene fokuserer på kjernefunksjonen "Dykke", som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann - dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn - dykke under - se og orientere seg - komme opp - puste ut og inn.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

- Kombinere hopp fra bassengkanten - dykke - orientere seg under vann - hente gjenstander til overflaten.

For påmelding : http://www.tryggivann.no/

Skilpaddemerket

Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen "Flyte", som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet "bærer" kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

- Flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side.

For påmelding : http://www.tryggivann.no/

Pingvinmerket

Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen "Gli", som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

Kombinere aktivitetene hoppe - flyte opp - innta linjeholdning på magen i vannflaten - gjøre crawlbeinspark med armene strukket frem - dreie over på ryggen - gjøre beinspark i linjeholdning og puste.

For påmelding : http://www.tryggivann.no/

Selungemerket

Selungenkursene fokuserer på kjernefunksjonen "Fremdrift", som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

Stupe uti på dypt vann - svømme 12,5 meter på magen - skifte retning - svømme 2-3 meter mot startstedet - stoppe - flyte i 30 sekunder - svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet.

For påmelding : http://www.tryggivann.no/