Tilrettelagt svømming

Tilrettelagt svømming er et svømmetilbud for de med nedsatt funksjonevne.

Vi er åpne for alle aldre og behov for tilpassning.  Sammen finner vi glede i vann! Skulle noen utenfor kommunen ønske å være med så vil de kunne få det om det er kapasitet. Hver deltager må ha med seg minst en hjelper og de krever gjerne litt rom rundt seg og de fleste bruker grunna, derfor vil det være litt begrenset hvor mange deltagere vi kan ha. 

Er det noe dere lurer på ta kontakt med leder av gruppen:
Torunn Flå Nohre på mobil 482 22 366.